Mass Communication

Saturday, July 23, 2005

وبلاگ بايگانى از افكار

وبلاگ ها ويژگى هاى بسيارى دارند از آن جمله نقش آن ها در فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات كه در اين گزارش به مزايا و دستاوردهاى متعدد آن در اين زمينه پرداخته مى شود.

• انتخاب مطلب ( داده ) : ميزان توليد و نشر اطلاعات در سطح جهان به سرعت در حال پيشرفت بوده و روندى كاملاً تصاعدى را طى مى نمايد . بديهى است در چنين وضعيتى ، حتى امكان مطالعه بخش اندكى از آنان نيز وجود نداشته و ما مستلزم استفاده از روش ها و مكانيزم هايى به منظور فيلترينگ اطلاعات و يافتن اطلاعات مورد نظر در يك رابطه خاص بدون از دست دادن منبع ارزشمند و محدود زمان هستيم. وبلاگ ها با تمركز بر روى يك موضوع خاص مى توانند بسترى مناسب براى ارائه اطلاعات را فراهم نمايند . با مطالعه و خواندن مطالب منتشر شده بر روى يك وبلاگ كه توسط فردى با علايق مشترك با شما تهيه و منتشر شده است ، احتمال يافتن مطالب مورد نظر در زمانى معقول فراهم مى شود.

با تركيب و جمع بندى مطالب منتشر شده در ارتباط با يك موضوع خاص از چندين وبلاگ انتخابى، مى توان به مجموعه اى از اطلاعات مورد علاقه، دست يافت . با توجه به اينكه وبلاگ ها خلاصه اى از ساير موضوعات مربوط به ديگران را نيز ارائه مى نمايند ، آنان يك ديد اطلاعاتى مناسب در ارتباط با يك موضوع را به مخاطب خود منتقل مى نمايند. مطالب و موضوعاتى كه در چندين وبلاگ مورد توجه قرار مى گيرد به خواننده امكان آگاهى از نقطه نظرات چندين وبلاگ نويس را در ارتباط با يك موضوع خاص ، خواهد داد . بدين ترتيب خواننده قبل از مطالعه تمام مطلب ، ديد مناسبى نسبت به آن را پيدا نمايد . به فرآيند فوق ، triangulation گفته مى شود .

• مديريت دانش و تجارب شخصى : محتويات وبلاگ به منزله يك بايگانى از افكار و انديشه هاى وبلاگ نويسان آن بوده كه در مقاطع زمانى متفاوتى نوشته شده و در صورت نياز به اطلاعاتى خاص مى توان با استفاده از مراكز جست وجو و بر اساس يك كليدواژه خاص به آنان مراجعه كرد. وجود لينك هاى متعدد مرتبط با يك موضوع خاص كه توسط مولف يك وبلاگ مشخص مى شود ، امكان دنبال كردن وضعيت موجود در رابطه با يك موضوع خاص را در اختيار علاقه مندان قرار مى دهد.

•جامعه شبكه اى : پديده وبلاگ نويسى فرصت ها و پتانسيل هاى مناسبى را در جامعه شبكه اى ، ايجاد مى نمايد. نويسندگان وبلاگ ها به مرور زمان توسط خوانندگان خود شناخته خواهند شد. بدين ترتيب آنان در معرض فرصت هايى قرار خواهند گرفت كه شايد هرگز تصور آن را نمى كردند. در جامعه شبكه اى هر شخص مى تواند داراى سهمى در توليد و ارائه اطلاعات داشته باشد و خود نيز مى تواند از دستاوردهاى اطلاعاتى ديگران استفاده نمايد. شبكه فوق مانند شبكه هاى نظير به نظير بوده كه يك كامپيوتر مى تواند در يك لحظه از منابع موجود بر روى ساير كامپيوترها استفاده نمايد و هم مى تواند منابع مورد نظر بر روى سيستم خود را جهت استفاده در اختيار ساير كامپيوترها قرار دهد . جامعه شبكه اى داراى ايستگاه هايى ( انسان ) است كه در آن هر يك سهمى در توليد و ارائه اطلاعات و استفاده از اطلاعات ديگران را برعهده خواهند داشت .

•روتينگ اطلاعات : وبلاگ ها داراى تاثيرى مثبت در خصوص چرخش آزادانه اطلاعات در يك جامعه اطلاعاتى هستند . خواننده و نويسنده يك وبلاگ اغلب به يك جامعه و يا سازمان يكسان تعلق نداشته و براى ارتباط بين آنان مرز خاصى وجود نخواهد داشت . بدين ترتيب ما شاهد تقابل افكار ، انديشه ها در يك مقياس گسترده و جهانى بوده كه زمينه يك جامعه اطلاعاتى را ايجاد مى نمايد . ايجاد چنين روابطى در دنياى خارج از وبلاگ امرى مشكل و گاه غيرممكن است .

• فناورى و وبلاگ :فناورى ها و مهارت هاى لازم در خصوص وبلاگ ها به سرعت در حال تغيير و تحول است. علت اين همه سرعت را مى توان در عوامل زير جست وجو كرد :

•عدم وجود انحصار: عمليات يك وبلاگ به يك نرم افزار خاص و انحصارى و يا امكاناتى كه صرفاً در اختيار يك سازمان خاص است ، وابسته نيست. وبلاگ نويسان در حوزه عملكرد وبلاگ خود داراى آزادى عمل مناسبى هستند و در هر زمان مى توانند شكل ظاهرى ، لى اوت و يا محتويات آن را تغيير داده و يا ويژگى هاى جديدى را بدون كسب اجازه يك مقام خاص به آن اضافه نمايند. وبلاگ ها بستر لازم براى خلاقيت انسان را در تمامى زمينه ها ارائه كرده و هر يك از ساكنين اين كره خاكى قادر به شكوفايى خلاقيت خود و آفرينش محصولات متفاوت اطلاعاتى ، خواهند بود.

• تعداد و تنوع گسترده كاربران : تمامى افرادى كه در يك جامعه مدرن اطلاعاتى زندگى مى كنند ، تمايل به انتشار تجارب خود ، استفاده از تجارب ديگران ، دريافت بازخورد سريع نسبت به موارد منتشر شده ، ارزيابى نتايج و بهبود دانش و تجارب خود را دارند (فردايمان بهتر از امروز و امروزمان بهتر از ديروز ) . وبلاگ ها يك شبكه ارتباطى قدرتمند را ايجاد كرده و پس از طرح يك ايده و يا موضوع جديد در وبلاگ ، شاهد حركت سريع آن در شبكه ارتباطى خواهيم بود. بدين ترتيب درصورت ارائه يك مطلب ارزشمند و صحيح ، امكان استفاده از آن در سريع ترين زمان ممكن براى ديگران فراهم شده و در صورتى كه مطلب منتشر شده نادرست باشد ، نويسنده آن با دريافت سريع بازخوردهاى مورد نظر و بررسى آنان ، مى تواند اشتباه خود را در اسرع وقت تصحيح نمايد.

•ارتباط شغلى وبلاگ نويسان : تعداد زيادى از وبلاگ نويسان خود پياده كنندگان نرم افزار هستند . در چنين مواردى آنان به عنوان وبلاگ نويس قادر به تشريح ويژگى هاى جديد يك محصول با كيفيتى مطلوب تر و با استفاده از فناورى هاى متعدد خواهند بود .

• چه تعداد بلاگ وجود دارد

Blogcount.com از جمله مراكزى است كه اطلاعات مناسب و دقيقى در رابطه با وبلاگ ها در سراسر جهان را جمع آورى و گزارشات متعددى را در اين خصوص ارائه مى نمايد. در ژوئن سال ۲۰۰۳ ، تعداد وبلاگ ها بين ۴/۲ تا ۹/۲ ميليون ، برآورد شده است . در صورتى كه ظرفيت هر وبلاگ را معادل پنجاه كيلو بايت در نظر بگيريم ، blogosphere ظرفيتى معادل ۸۱ گيگابايت را خواهد داشت .

وبلاگ ها متعلق به چه افرادى هستند ؟ بر اساس بررسى انجام شده توسط موسسه تحقيقاتى ژوپيتر ، تقريباً دو درصد كاربران اينترنت داراى بلاگ هستند. اكثريب قريب به اتفاق افرادى كه داراى وبلاگ هستند به صورت Dial-up به اينترنت دستيابى كرده و بيش از نيمى از آنان داراى درآمدى پائين تر از شصت هزار دلار در سال! هستند. هفتاد درصد بلاگ ها متعلق به افرادى است كه بيش از پنج سال است كه از اينترنت استفاده مى نمايند . ( منبع Blogging by the number ) .

بيش از پنجاه درصد وبلاگ هايى كه توسط موسسه بين المللى تكنولوژى و علوم انسانى ، پيمايش شده است نشان دهنده اين واقعيت است كه آنان به زبان انگليسى نوشته شده و ده زبان برترى كه وبلاگ ها با آنان نوشته شده اند به ترتيب : پرتغالى ، لهستانى ، فارسى ، فرانسوى ،اسپانيايى ، آلمانى ، ايتاليايى ، هلندى و ايسلندى هستند . چه كسانى وبلاگ ها را مطالعه مى نمايند ؟

موسسه تحقيقاتى ژوپيتر در بررسى خود اعلام كرده است كه صرفاً چهار درصد از كاربران اينترنت ، اقدام به مطالعه و خواندن وبلاگ ها مى نمايند . وبلاگ ها ، عموماً توسط مردان خوانده مى شوند ( شصت درصد مردان و چهل درصد زنان ) . كاربران خانگى اينترنت كه مجموع درآمد آنان بيش از شصت هزار دلار در سال است ، شصت و يك درصد از خوانند گان وبلاگ ها را تشكيل مى دهند . بيش از پنجاه و چهار درصد از گزينه Dial-up و چهل و شش درصد از گزينه Broadband براى دستيابى به اينترنت استفاده مى نمايند . هفتاد و سه درصد از خوانند گان وبلاگ ها بيش از پنج سال است كه از اينترنت استفاده مى نمايند.

• نكاتى جالب در رابطه با وبلاگ ها

بيش از ده هزار Domain ثبت شده در ريجسترى whois داراى واژه «blog» است . بلاگ ها به طور متوسط در هر سه روز يك مرتبه بهنگام مى گردند . بر اساس بررسى موسسه تحقيقاتى Nielsen/NetRatings ، در ماه مه سال ۲۰۰۳ ، LiveJournal ، شصت و پنجمين رتبه را در بين سايت هاى متداول بر روى اينترنت به خود اختصاص داده بود . ( هر ده روز يكصد و هشتاد و چهار هزار بازديد كننده ) خلاصه اشتراك دانش يكى از مهم ترين دستاوردهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات است.

بدين منظور مى توان از روش هاى متفاوتى نظير شركت در همايش ها ، مباحث علمى ، كتاب ، روزنامه ها و ساير موارد ديگر ، استفاده كرد. هر يك از روش هاى فوق داراى مزايا و محدوديت هاى مختص به خود هستند . محدوديت زمانى ، مكانى و ميزان تعامل اطلاعاتى با مخاطبان از جمله چالش هاى اساسى در ارتباط با هر يك از روش هاى فوق است . نشر اطلاعات و دانش شخصى با استفاده از پتانسيل هاى وب ( نظير انتشار مقالات ) و وبلاگ ها ، ضمن غلبه بر محدوديت هاى زمانى و مكانى ، حق انتخاب مخاطب را ارج نهاده و بسترى مناسب براى تعاملات اطلاعاتى دوسويه را فراهم نمايد. انتشار دانش و تجارب شخصى در قالب وبلاگ ها ، گزينه اى پيشرفته و مناسب در ارتباط با امر تحقيقات و اطلاع رسانى صحيح و به موقع است.

توسعه پايدار در هر كشورى مستلزم ارج نهادن به امر تحقيق و پژوهش و اطلاع رسانى سريع و صحيح است . در صورتى كه پديده وبلاگ نويسى را از اين زاويه مورد توجه قرار دهيم به جايگاه ارزشمند آنان در ايجاد شبكه هاى گسترده نشر دانش و ارتباطى بيشتر پى خواهيم برد (دريافت سريع بازخوردها در ارتباط با ايده هاى ارائه شده ، تسهيل در ارتباط بين محققان ، طبقه بندى محتوا در زمينه هاى مختلف ) . منبع: srco.ir